Rodilon Mum Blok

 

Tek dozda kesin kontrol sağlayan fare ve sıçan yemi
 

Ürün Grubu : RODENTİSİT (Fare İlacı) Mum Blok
Etkili Madde : 0.0025 % w/w Difethialone
Bitrex içerir.
Formülasyon :  
Ambalaj Çeşitleri : 25 kg`lık bidon

Özellikler:
Rodilon Mum Blok, fare ve sıçan gibi kemirgenlere karşı son derece etkili antikoagulant bir rodentisittir. Etkinliği en zor şartlarda bile kanıtlanmıştır. Ani öldürme etkisine sahip değildir. Bu özelliği sayesinde popülasyonun diğer fertlerinde yeme karşı kuşku uyandıracak şekilde ani fare ve sıçan ölümlerine sebebiyet vermez.
 

Kullanım Metodu
Karton kutulara veya yem istasyonlarına yerleştirilerek uygulanır.

Etkili Olduğu Haşereler
Fareler ve sıçanlar

Uygulama alanları
Yemler, 
-dinlenme deliklerinin veya yuvalarının yanlarına veya içlerine, 
-duvar köşelerine ve kenarlarına, 
-kemiricilerin yürüdüğü güzergahlar boyunca ya da beslendiği alanlara yerleştirilir. 

Uygulama Oranları
Sıçanlar: Her istasyona 6-10 mum blok uygulanır. Yoğun populasyon alanlarında 23 bloğa kadar uygulanabilir. Blok istasyonları 5-10 m aralıklarla yerleştirilir. 10 gün süreyle veya fare ve sıçanlar görülmeyinceye kadar yenen blokların yerine yeni bloklar ilave edilir.

Fareler: İstasyona 1 blok olmak üzere 3-4 m aralıklarla yerleştirilir. Fare aktivitesi yüksekse daha fazla uygulanır. 15 gün veya fare aktivitesi görülmeyinceye kadar bloklar yendikçe yenileri yerleştirilir.

Yeni Kimyasal
  • Rodilon, %0.0025 oranda w/w Difethialone aktif maddesi içerir.
  • Difethialone, 3. jenerasyon antikoagulant grubu en yeni kimyasaldır.
  • En son grup antikoagulant olduğundan rezistanslık söz konusu değildir.


"Tek Doz Yem" Özelliği
  • Rodilon Mum Blok, fare ve sıçanlar için yüksek toksisiteye sahip olduğundan, tek dozla gerekli öldürücü etkiyi sağlamaktadır.
  • Fare ve sıçanlar tarafından tercih edilen güçlü ve etkili bir formülasyondur.
  • Antikoagulant özelliği sayesinde fare ve sıçanlarda yem çekingenliği oluşturmaz.